Välkommen till Busskortskoll

Här kan du få reda på om du har rätt till busskort. Den röda zonen som visas när du valt skola, anger ett 6 kilometers avstånd från vald skola via väg och kommunalt cykelvägnät. Om din adress är utanför den röda zonen är du beviljad busskort.

  1. Välj den skola du ska gå på/går på. Fältet för adressökning tänds.
  2. Skriv in din bostadsadress i fältet.
  3. Klicka på ”Hitta”.
  4. Via ett popup-fönster får du direkt information om du är berättigad busskort eller inte.
  5. Om du är berättigad till busskort och du ska gå på/går på en kommunal skola gör du din ansökan direkt via kartan. Om du är berättigad till busskort men ska gå/går på en friskola kontaktar du din skola för att ansöka om skolkort.

Hitta

Du har rätt till busskort.

Ansök här

Ansök via din skolaOK

Du har inte rätt till busskort.OK